CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

Clwb Babanod

Cyfle i rieni a babanod (o dan oed ysgol)
chwarae, canu a chymdeithasu
trwy gyfrwng y Gymraeg


Festri’r capel, Mercher 9:30-10:45am (tymor ysgol)


Am fwy o fanylion, cysylltwch a:

Luned Jones (07816 225362 [email protected])