Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Clwb Ieuenctid

Mae'r Clwb Ieuenctid yn cwrdd

bob yn ail nos Sul rhwng 6 a 7:30pm

o dan arweiniad y Parch Derek Rees.

Mae nifer dda o bobl ifanc yn mynychu'r clwb.

Estynnir croeso cynnes i bawb!


Chwilio am rywbeth i’w wneud ar nos Sul? Angen rhywle i ymlacio? Os ydych rhwng 10 a 16 oed, clwb Ieuenctid Hope-Siloh Pontarddulais yw’r lle i chi. Yr ydym yn cwrdd bob yn ail nos Sul rhwng 6 a 7.30pm. Bydd Derek a’i ffrindiau yn barod i’ch croesawu. Yr ydym yn cael amrywiaeth o weithgareddau, gemau fel pêl droed, criced, blasu bwydydd gwahanol, playstation, tennis bwrdd a bod yn sili! Rydyn ni newydd archebu bwrdd pŵl newydd, felly mae digon o le i chwarae a rhywbeth at ddant pawb. Mae cyfle i gymdeithasu yno a chwrdd â ffrindiau newydd wrth fwynhau creision a diod. 50 ceiniog yn unig yw’r gost am hyn i gyd, ac os byddwch am ddod â ffrind gyda chi, cofiwch fod croeso i bawb. Edrychwn ymlaen at eich gweld. (Rhys Tiplady)