CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

Digwyddiadau

Bore Coffi - Fore Gwener cynta'r mis yn festri Hope-Siloh

Cyfle yw hwn i aelodau gael cymdeithasu â'i gilydd, ac i godi ychydig o arian at waith yr eglwys.
Croeso i bawb, aelodau a ffrindiau, alw heibio rhwng 10:30 a 12:00.

Cymdeithas Cyfeillion

.....