CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

Grantiau

Mae Hope-Siloh yn ddyledus iawn i’r asiantaethau canlynol am eu haelioni 
wrth ddyfarnu grantiau i’r capel ar gyfer y gwaith adfer ac ar gyfer adnoddau amrywiol:

  • WREN Waste Recycling Environmental Limited
  • Cadw
  • Austin Bailey Foundation
  • Cronfa Ddatblygu Abertawe (Swansea Development Fund)
  • Cynllun AGAPE Undeb Yr Annibynwyr
  • Ymddiriedolaeth Pantyfedwen
  • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (Coalfield Regeneration Trust
  • Cynllun Grantiau Mannau Addoli Cofrestredig (Listed Places of Worship Grant Scheme)