Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Grantiau

Mae Hope-Siloh yn ddyledus iawn i’r asiantaethau canlynol am eu haelioni

wrth ddyfarnu grantiau i’r capel ar gyfer y gwaith adfer ac ar gyfer adnoddau amrywiol:

  • WREN Waste Recycling Environmental Limited
  • Cadw
  • Austin Bailey Foundation
  • Cronfa Ddatblygu Abertawe (Swansea Development Fund)
  • Cynllun AGAPE Undeb Yr Annibynwyr
  • Ymddiriedolaeth Pantyfedwen
  • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (Coalfield Regeneration Trust
  • Cynllun Grantiau Mannau Addoli Cofrestredig (Listed Places of Worship Grant Scheme)