CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

Trefn Gwasanaethau

9:45 ar fore Sul oni noder yn wahanol

2016


Medi  4                          Gweinidog (Cymun)                

Medi  11                        Gweinidog              

Medi  18                        Gweinidog                                                   

Medi 25                         Mr Colin Isaac

 

Hydref  2                       10:30 a 6pm Cymanfa  Ganu Pontarddulais   

Hydref  9                       Gweinidog (Cymun)                    

Hydref  16                    Gwasanaeth Diolchgarwch                                                                                      

Hydref  23                    Gweinidog

Hydref 30                     Mr Brian Owen

 

Tachwedd 6                 Gweinidog (Cymun)         

Tachwedd 13               Gweinidog (Sul y Cofio)

Tachwedd 20               Gwasanaeth Operation Christmas Child

Tachwedd 27               Parchg Dafydd Morris

 

Rhagfyr 4                     Gweinidog (Cymun)         

Rhagfyr  11                  Parchg Derwyn Morris Jones                                  

Rhagfyr  18                  Oedfa Nadolig (Plant a Ieuenctid)                  

6 y.h. Oedfa Carolau  Golau Cannwyll

Rhagfyr 25                             9.00 Oedfa Gymun Nadolig Undebol