Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Trefn Gwasanaethau

9:45 ar fore Sul oni noder yn wahanol

2016

Medi 4                           Gweinidog (Cymun)

Medi 11                         Gweinidog

Medi 18                         Gweinidog

Medi 25                          Mr Colin Isaac


Hydref 2                        10:30 a 6pm Cymanfa Ganu Pontarddulais

Hydref 9                        Gweinidog (Cymun)

Hydref 16                     Gwasanaeth Diolchgarwch

Hydref 23                     Gweinidog

Hydref 30                      Mr Brian Owen


Tachwedd 6                  Gweinidog (Cymun)

Tachwedd 13                Gweinidog (Sul y Cofio)

Tachwedd 20                Gwasanaeth Operation Christmas Child

Tachwedd 27                Parchg Dafydd Morris


Rhagfyr 4                      Gweinidog (Cymun)

Rhagfyr 11                   Parchg Derwyn Morris Jones

Rhagfyr 18                   Oedfa Nadolig (Plant a Ieuenctid)

6 y.h. Oedfa Carolau Golau Cannwyll

Rhagfyr 25                              9.00 Oedfa Gymun Nadolig Undebol