Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

MIC – Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gar

Mae capel Hope-Siloh yn rhan o fenter MIC - mudiad cydenwadol newydd i hybu gwaith yr efengyl ym mhlith plant ac ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Rydym yn cydweithio gyda Mr Nigel Davies, Swyddog Datblygu’r Fenter.

Ceir gwybodaeth bellach am y fenter yma: http://www.micsirgar.org/

Mae’r wefan newydd hon yn llawn newyddion am weithgareddau MIC, megis Chwaraeon, Bwrlwm Bro, Mabolgampau Dan Do, Gwersylloedd Haf, Taith y Profiad, Joio gyda Iesu, Stori’r Mis a Sul Gweddi MIC.

Cafwyd nifer o weithgareddau cyffrous yn ddiweddar dan nawdd MIC a’r plant a’r ieuenctid wrth eu bodd yn eu mynychu.

Bwrlwm Bro

Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau daeth y dyn a anwyd yn ddall yn fyw ym mhrofiad y plant. Cafwyd llawer o hwyl wrth ddysgu am y dyn di-enw a iachawyd gan Iesu trwy roi mwd ar ei lygaid. Heriwyd y plant i ddilyn esiampl y dyn a oedd unwaith yn ddall i agor eu calonnau i weld pwy yw Iesu a’i dderbyn fel ffrind.


Mabolgampau

Cwblhawyd blwyddyn o weithgareddau M.I.C. gyda mabolgampau dan do. Cystadleuodd dros 30 o’n plant a’n hieuenctid yn y rowndiau rhanbarthol a’r rowndiau terfynol, gyda nifer dda yn cyrraedd y rownd derfynol yng Nghaerfyrddin.