CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

MIC – Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gar

Mae capel Hope-Siloh yn rhan o fenter MIC - mudiad cydenwadol newydd i hybu gwaith yr efengyl ym mhlith plant ac ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Rydym yn cydweithio gyda Mr Nigel Davies, Swyddog Datblygu’r Fenter.

Ceir gwybodaeth bellach am y fenter yma: http://www.micsirgar.org/

Mae’r wefan newydd hon yn llawn newyddion am weithgareddau MIC, megis Chwaraeon, Bwrlwm Bro, Mabolgampau Dan Do, Gwersylloedd Haf, Taith y Profiad, Joio gyda Iesu, Stori’r Mis a Sul Gweddi MIC.

Cafwyd nifer o weithgareddau cyffrous yn ddiweddar dan nawdd MIC a’r plant a’r ieuenctid wrth eu bodd yn eu mynychu.

Bwrlwm Bro

Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau daeth y dyn a anwyd yn ddall yn fyw ym mhrofiad y plant. Cafwyd llawer o hwyl wrth ddysgu am y dyn di-enw a iachawyd gan Iesu trwy roi mwd ar ei lygaid. Heriwyd y plant i ddilyn esiampl y dyn a oedd unwaith yn ddall i agor eu calonnau i weld pwy yw Iesu a’i dderbyn fel ffrind.


Mabolgampau

Cwblhawyd blwyddyn o weithgareddau M.I.C. gyda mabolgampau dan do. Cystadleuodd dros 30 o’n plant a’n hieuenctid yn y rowndiau rhanbarthol a’r rowndiau terfynol, gyda nifer dda yn cyrraedd y rownd derfynol yng Nghaerfyrddin.