CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

Newyddion

Pregeth gan y Parch Vivian Jones 

Traddodwyd  y bregeth ganddo yn Minneapolis, UDA,  y Sul ar ôl y dyfarniad yn achos Rodney King ym 1992.  Mae’r adleisio o’r hyn sy’n digwydd heddiw, yn America a thu hwnt, yn amlwg, ac yn achos tristwch o feddwl bod agweddau hiliol atgas yn dal i fodoli. Cliciwch yma.Bore Coffi - Fore Gwener cynta'r mis yn festri Hope-Siloh

Cyfle yw hwn i aelodau gael cymdeithasu â'i gilydd, ac i godi ychydig o arian at waith yr eglwys.
Croeso i bawb, aelodau a ffrindiau, alw heibio rhwng 10:30 a 12:00.

Cymdeithas Cyfeillion

.....