Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Newyddion


Pregeth gan y Parch Vivian Jones

Traddodwyd y bregeth ganddo yn Minneapolis, UDA, y Sul ar ôl y dyfarniad yn achos Rodney King ym 1992. Mae’r adleisio o’r hyn sy’n digwydd heddiw, yn America a thu hwnt, yn amlwg, ac yn achos tristwch o feddwl bod agweddau hiliol atgas yn dal i fodoli. Cliciwch yma.Bore Coffi - Fore Gwener cynta'r mis yn festri Hope-Siloh

Cyfle yw hwn i aelodau gael cymdeithasu â'i gilydd, ac i godi ychydig o arian at waith yr eglwys.

Croeso i bawb, aelodau a ffrindiau, alw heibio rhwng 10:30 a 12:00.


Cymdeithas Cyfeillion

.....