CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

CAPEL HOPE-SILOH,
PONTARDDULAIS

Click here to edit subtitle

 
 
 
 

Ysgol Sul

Cynhelir yr ysgol Sul yn wythnosol . Mae'r plant yn ymuno a rhan cyntaf y gwasanaeth ac yna'n mynd allan i'r ysgol Sul.

 

 

 

MIC (Menter Ieuenctid Cristnogol)

Mae capel Hope-Siloh yn rhan o fenter MIC - mudiad cydenwadol newydd i hybu gwaith yr efengyl ym mhlith plant ac ieuenctid Sir Gaerfyrddin.

 

 

Clwb Ieuenctid

Mae'r clwb ieuenctid yn cwrdd bob yn ail nos Sul rhwng 6 a 7:30pm o dan arweiniad y Parch Derek Rees. Mae nifer dda o bobl ifanc yn mynychu'r clwb. Estynnir croeso cynnes i bawb!

 

 

Clwb Babanod

Cyfle i rieni a babanod (cyn oed ysgol) chwarae, canu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg