Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Ysgol Sul

Ysgol Sul

Cynhelir yr ysgol Sul yn wythnosol . Mae'r plant yn ymuno a rhan cyntaf y gwasanaeth ac yna'n mynd allan i'r ysgol Sul.

MIC Sir Gar

MIC (Menter Ieuenctid Cristnogol)

Mae capel Hope-Siloh yn rhan o fenter MIC - mudiad cydenwadol newydd i hybu gwaith yr efengyl ym mhlith plant ac ieuenctid Sir Gaerfyrddin.

Clwb Ieuenctid

Clwb Ieuenctid

Mae'r clwb ieuenctid yn cwrdd bob yn ail nos Sul rhwng 6 a 7:30pm. Mae nifer dda o bobl ifanc yn mynychu'r clwb. Estynnir croeso cynnes i bawb!

Clwb Babanod

Clwb Babanod

Cyfle i rieni a babanod (cyn oed ysgol) chwarae, canu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg