Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CAPEL HOPE-SILOH,

PONTARDDULAIS

Y Parch. Llewelyn Picton Jones, BSc, MEd


50 Heol Glanffrwd,

Pontarddulais,

Abertawe,

SA4 1QE


01792 882889

[email protected]

Hyfrydwch yw cael eich cyfarch trwy gyfrwng gwefan Eglwys Annibynnol Hope-Siloh, Pontarddulais ar yr adeg cyffrous yma yn hanes y capel.

Cefais sawl tro ar fyd ers fy magwraeth ar aelwyd Capel Hebron, Clydach. Yn unol â nifer o drigolion Clydach bu fy swydd gyntaf yng ngwaith nicel y Mond. Treuliais ddwy flynedd yno fel metelegydd cyn symud i fyd addysg, yn gyntaf mewn gwaith gweinyddol ac wedyn fel athro ysgol a darlithydd. Yn dilyn pymtheng mlynedd fel darlithydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, profais adnabyddiaeth sicr o’r Arglwydd Iesu Grist, a chael fy ngalw gan Dduw i’r Weinidogaeth Gristnogol rhyw bymtheng mlynedd yn ôl.

Ar ôl cael fy oreinio yn ardal Hendy-gwyn ar Daf, yno y bûm yn weinidog am dros bedair blynedd cyn derbyn yr alwad i Eglwys Bethesda, Llangennech ym 1999, ac wedyn ychwanegu Eglwys yr Hope (2001) ac Eglwys Siloh (2003) i ffurfio Gofalaeth. Mae’r blynyddoedd diwethaf yn y weinidogaeth wedi bod yn flynyddoedd o newidiadau mawr ym Mhontarddulais ond blynyddoedd cyffrous gyda’r Hope a Siloh yn dod at ei gilydd.

Er gwaetha’r difaterwch ysbrydol sydd o’n hamgylch yn ein cymdeithas, rhaid cofio mai'r un yw Duw o hyd -“Gair Ein Duw ni a saif byth”. Y mae’r argyfwng ysbrydol yma yn her i ni ac yn gofyn am ein gweddïau di-baid a’n hymroddiad di-sigl. Gweddïwn am arweiniad Duw ac am Ei fendith ar ein hymdrechion er lles Ei Deyrnas.

Estynnir croeso cynnes i unrhyw un i ymuno gyda ni yn ein haddoliad a’n hamryw weithgareddau.

Felly, croeso mawr i’r wefan! Gobeithio’n fawr y byddwch yn mwynhau dod i’n hadnabod ni.